• POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. JANA PAWŁA II W PRESTON
A A A

Informujemy, iż w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku, nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie £2047.23 na częściowe pokrycie kosztów wynajmu budynków szkolnych, od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP.

                                                       

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" nasza szkoła w roku 2014 otrzymała dotację na wynajem budynku oraz transport podczas wycieczki, w roku 2015 dotację na wynajem budynku, transportu podczas wycieczki, pomoce dydaktyczne i wyposażenie biblioteki,w roku 2016 wsparcie finansowe na częściowe pokrycie wydatków w kategoriach: czynsz, wycieczka i pomoce dydaktyczne, a w 2017 roku i 2018 roku na częściowe pokrycie kosztów wynajmu budynku oraz częściowe pokrycie kosztów wycieczki szkolnej.