Get Adobe Flash player

kadra

Pierwszy rząd od lewej: Justyna Garczyńska (kl. 2b, wicedyrektor), Magdalena Mątewska (kl. 6), Ewa Brejt (kl. 1),
Barbara Kuras-Potoniec (dyrektor), Joanna Ptak (pięciolatki), Katarzyna Świostek (kl. 0), Martyna Zaleszczenko (kółko sportowe).
Drugi rząd od lewej: Jacek Silwanowicz (kl. 5, wicedyrektor), Agnieszka Żak (kl. 4b), Roma Tomaszewska (kl. 3),
Sylwia Czarny (kl. 1), Marcin Górski (grupa najstarsza), Anna Szela (kl. 2a), Maria 
Utwald-Stempka (kl. 4a),
Paulina Tkaczyk (pięciolatki), ks. Paweł Szatlewski (religia)