Get Adobe Flash player

Informacje Szkolne październik 2019

 

                                                                                           nagłowek1

12 października 2019

Szanowni Państwo!      

Serdecznie wszystkich witamy w nowym roku szkolnym 2019-2020.

Oto pierwsza gazetka szkolna w tym roku. Jej rozbudowana forma spowodowana jest tym, iż zastąpić ona ma wywiadówkę, która została odwołana. Jej treść ukaże się jutro na naszej stronie internetowej: www.szkolapreston.co.uk.

 Do niniejszej gazetki dołączamy:

- wnioski o przyznanie lub przedłużenie ważności szkolnej legitymacji, którą otrzymuje każdy uczeń Szkoły i która uprawnia do zniżek
w Polsce, na zakup biletów kolejowych i biletów wstępu do muzeów, itp. Wnioski (wraz z legitymacjami, jeśli uczniowie je posiadają) należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do sekretariatu Szkoły nie później, niż 26 października (włącznie). Zebrane wnioski i legitymacje Szkoła odsyła do Konsulatu Generalnego, gdzie zostają rozpatrzone i opieczętowane. Nowi uczniowie szkoły otrzymują nowe legitymacje

- ulotkę od wychowawcy klasy, z najważniejszymi informacjami dotyczącymi realizowania programu dydaktyczno – wychowawczego
w bieżącym roku szkolnym (jeżeli jej nie ma, to oznacza, że dotrze do Państwa w najbliższym czasie)

- zgoda rodziców na bezpłatną konsultacją logopedyczną dla dzieci. Szczegóły w punkcie 11.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami. Wszelkie pytania i niejasności należy kierować do wychowawców we wskazany przez nich sposób kontaktu.

 

1.Ważne dokumenty, z którymi każdy rodzic ma obowiązek zapoznać się, to: Regulamin Szkoły i Kalendarz Szkoły – dostępne na szkolnej stronie internetowej.

2.PARKOWANIE – cóż, jak Państwo zauważyliście, musieliśmy wkroczyć do akcji, gdyż skargi mieszkańców na ‘’nieroztropnych’’ kierowców bardzo nas zaniepokoiły. Informujemy, że nie można parkować samochodów na prywatnych posesjach, nie można zagradzać dojazdu do posesji, nie można parkować w miejscu, gdzie są podwójne żółte linie (kierowcom z oznaczeniami o niepełnosprawności, również nie zaleca się parkowania na liniach, zwłaszcza w miejscach niebezpiecznych takich, jak łuk przy naszej szkole). Prosimy również nie parkować na całym chodniku (jedynie na jego części), nie zawracać (Farrington Lane w obu kierunkach prowadzi do wyjazdu na główną drogę). Mieszkańcy okolicy szkoły zostali poinformowani o możliwości zrobienia zdjęcia pojazdowi, który blokuje dojazd do posesji. Zdjęcia zostaną przesłane do nas, albo wezwana zostanie Policja. Samochody można parkować przy kościele The Blessed Sacrament oraz wzdłuż chodnika (TYLKO na pojedynczej żółtej linii). Nieco empatii i zdrowego rozsądku (nawet w przypadku spóźnienia) niech nam towarzyszy, kiedy przywozimy i odbieramy nasze dzieci ze szkoły, że o kulturze osobistej nie wspomnę...

3.Dzień w naszej szkole rozpoczynamy o godzinie 9:10 religią tylko dla poszczególnych grup wiekowych, określonych w szkolnym kalendarzu.
Zajęcia lekcyjne rozpoczynamy o godzinie 9.45. Przerwa śródlekcyjna – w zależności od grupy wiekowej – odbywa się w godzinach od 11:15 do 11:40. Lekcje trwają do 13:00.
Po zajęciach lekcyjnych, tylko dla uczniów Zerówki i wzwyż, organizowane są godzinne, nieodpłatne kółka zainteresowań: taneczne, plastyczne, sportowe - judo, oraz tańca ludowego.
Ważne ! – ze względu na nieprzewidziane okoliczności, czasami zdarza się nam odwołać któreś z kółek. Prosimy więc, abyście Państwo zwracali uwagę na informacje przyklejone do drzwi wejściowych lub też zasięgali informacji w sekretariacie.

4.Jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, bardzo prosimy o ich aktualizację w sekretariacie.

5.Z Regulaminu szkoły : www.szkolapreston.co.uk  

Obowiązkiem każdego Rodzica jest to, aby zapoznał się z Regulaminem Szkoły, do której uczęszcza dziecko. Punkt 5 tegoż dokumentu mówi o obowiązkach Rodziców :

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy deklarują uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez Polską Szkołę Sobotnią im. Jana Pawła II w Preston, zobowiązani są do:

a. Regularnego i punktualnego uczęszczania dzieci do Szkoły
Komentarz: (nie otrzyma promocji do następnej klasy to dziecko, które ma frekwencję poniżej 50%); każdą nieobecność należy usprawiedliwiać

b. Odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji.
Komentarz : lekcje rozpoczynają się o 9:45 i kończą o 13:00 lub 14:00 (jeśli dziecko uczestniczyło w kółku pozalekcyjnym). Jeżeli ktoś inny odbiera dziecko, wychowawca musi / powinien o tym wiedzieć!

c. Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce i uczestniczenia w zebraniach z Rodzicami.
Komentarz: w razie jakiekolwiek wątpliwości – proszę kontaktować się z wychowawcą

d. Pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
Komentarz : systematyczna praca z dzieckiem jest warunkiem sukcesu. Odrabianie zadań w piątek wieczorem mija się z celem... Nieobecność na zajęciach nie jest powodem, dla którego dziecko może nie odrobić pracy domowej. Proszę kontaktować się z wychowawcą w celu zdobycia informacji, co należy uzupełnić

e. Uczestniczenia w zebraniach szkolnych i pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych – Wigilia, Jasełka, Wielkanoc, itd.
Komentarz: Rodzice zapraszani są na szkolne akademie tylko wtedy, gdy ich dzieci tę akademię przygotowują. Jest to uwarunkowane brakiem miejsca dla ponad 200 dorosłych i 200 dzieci

f. Pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień dziecka.
Komentarz: każda nieusprawiedliwiona godzina zapisana jest na świadectwie ukończenia klasy.

6.Do szkoły wchodzimy i odbieramy dzieci przez wyznaczone dla każdej klasy drzwi, które po rozpoczęciu lekcji są zamykane. Jeśli dziecko się spóźni, oczywiście przyprowadzamy je do recepcji. Na religię i po kółkach również przyprowadzamy i odbieramy dzieci przez recepcję.

7.Drugie śniadanie w szkole – zakaz przynoszenia chipsów, jogurtów, kolorowych napojów. Dziecko może kupić sobie pączka za funta. Jeżeli życzycie sobie Państwo, aby dziecko miało zagwaranto-waną szansę zakupu pączka w każdą sobotę, należy zgłosić to wychowawcy.

8.Ruszamy ze sprzedażą pięknych choinkowych gwiazdek wykonanych na szkle przez wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Sosnowcu. Zebrane przez nas pieniądze przeznaczymy na cele charytatywne. Zachęcamy do zakupu w sekretariacie. Gwiazdka z kokardką kosztuje jedyne
£2.

9.Szkolna Wigilia i Mikołaj – w najbliższym czasie wychowawcy klas będą kontaktować się ze wszystkimi rodzicami danej klasy, aby ustalić:

- dwie osoby, które zbiorą po £10 i zakupią prezenty dla uczniów,

- trzy osoby, które pomogą przygotować klasową Wigilię

- jakie potrawy, wypieki, sałatki, itp. (ulubione przez dzieci) przygotuje lub kupi KAŻDY rodzic.

W szkolnej Wigilii mogą brać udział TYLKO i WYŁĄCZNIE uczniowie naszej szkoły. Od tej zasady nie będzie wyjątków. 
Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa.

10.Dziś upływa termin wpłaty pierwszej raty za czesne. Tym z Państwa, którzy ZAWSZE na czas dokonują opłat – bardzo dziękujemy.
Z rodzicami, którzy nie uregulowali opłaty będziemy się osobiście kontaktować. Dane konta: Polish Saturday School Preston, sort 30-96-85, account 03552066, jako referencje, proszę wpisać nazwisko dziecka. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z płatnością za czesne, należy wystosować list do Zarządu Szkoły, z prośbą o przesunięcie / rozłożenie terminu opłat w taki sposób, aby było to dla Państwa bardziej korzystne. Kolejna rata za czesne – 18 stycznia 2020 (włącznie).

11.LOGOPEDA, p. Barbara Kuras - Potoniec - prowadzi przesiewowe badania logopedyczne. Badania te mają na celu diagnozowanie problemów logopedycznych, w tym m.in. wad wymowy i trudności w porozumiewaniu się. Badanie logopedyczne polega na krótkiej indywidualnej rozmowie z dziec-kiem, podczas której logopeda sprawdza stan mowy dziecka, jej rozumienie, lateralizację, stan słuchu fonematycznego, zasób słownictwa oraz bada jamę ustną pod kątem realizacji mowy. O zauważonych problemach zostaniecie Państwo poinformowani, a także zaproszeni na krótkie spotkanie na ten temat. Wymogiem formalnym do przeprowadzenia przesiewowego badania logopedycznego jest wypełnienie przez rodziców formularza (w załączeniu) – zgody na przeprowadzenie owych badań. Jeżeli podpisaliście Państwo zgodę w ubiegłym roku szkolnym, nie trzeba ponownie jej podpisywać. Można również kontaktować się bezpośrednio z logopedą pod nr tel. 07707818402.

12.PSYCHOLOG, pani Aneta Hojoł – prowadzi spotkania terapeutyczne, konsultacje i rozmowy na terenie naszej szkoły, w wyznaczone soboty. Są to następujące dni: 2 listopada, 7 grudnia. Na owe spotkania należy umawiać się bezpośrednio z Panią psycholog,
pod nr tel. 07514726307. Godzinna konsultacja kosztuje
£20. Od stycznia Pani psycholog będzie prowadziła zajęcia warsztatowe, w każdej klasie. Koszty tych zajęć pokryje Szkoła.

13.GRATULUJEMY Lenie Pazgan, która otrzymała wyróżnienie w ‘’Konkursie Święty Jan Paweł II w oczach dziecka’’ organizowanym
przez Muzeum w Białymstoku.

14.Od stycznia, chcielibyśmy nawiązać współpracę z Panem Ryszardem Kosikiem (pseudonim KOSTEK)- fotografem, członkiem Preston Photographic Society. Dla max 10 osób – pasjonujących się fotografią - najstarszych uczniów naszej Szkoły, Pan Ryszard zorganizuje zajęcia warsztatowe, fotograficzne. Chętnych zapraszamy do zgłaszania się w sekretariacie.

15.Ważne ogłoszenie: ‘’Biegasz? A może chcesz zacząć, tylko nie masz z kim i nie masz kogos, kto wyciągnąłby Cię na trening, gdy się nie chce? Pierwsza polska grupa biegowa w Preston! ZAPRASZAMY.’’ Zwycięzca biegu na milę, podczas obchodów Polish Heritage Day,
pan Krzysztof Kanasiuk zaprasza wszystkich chętnych do kontaktu 07858683629.

16.Ambasada Polska w Londynie apeluje, aby nie odkładać na ostatnią chwilę uzyskanie tzw. Settled Status. Informacje na ten temat znajdują się na stronach rządowych Wielkiej Brytanii. https://www.gov.uk/eusettledstatus

17.W sprawach dotyczących uczniów, można kontaktować się bezpośrednio z wychowawcą klasy po zajęciach lekcyjnych.
Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Do Państwa dyspozycji (pytania, wątpliwości, porady, rozmowy, itd.) pozostaje Dyrektor Szkoły, p. Barbara Kuras – Potoniec, która jest dostępna w godzinach 9:30 – 13:00, w sekretariacie (w soboty) lub codziennie : tel. 07707818402 (od 16:00 – 21:00).