• POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. JANA PAWŁA II W PRESTON
A A A

Serdecznie witamy na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Preston.

Głównym założeniem naszej szkoły jest krzewienie polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży, a także pielęgnowanie jej wśród dorosłych.

Pomysłodawcą i współzałożycielem naszej szkoły jest ksiądz Aleksander Makulski, a także pani mgr Janina Maj i pani Iwona Czerwiec. To właśnie dzięki Nim, po 30 latach, w listopadzie 2007 roku, na plebanii Kościoła św. Ignacego, ponownie rozbrzmiał dzwonek szkolny.

30 – letnia przerwa już się skończyła. Czas na lekcje o OJCZYŹNIE.

Zespół nauczycieli - pedagogów polskiej szkoły w Preston realizuje program dydaktyczno - wychowawczy oparty na założeniach programu stworzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dlatego obowiązujące u nas podręczniki – to te, z których korzystają uczniowie w Polsce. Wzorując się na polskim systemie nauczania, w szkole obowiązują dwa semestry, zakończone odpowiednio : oceną semestralną i oceną na świadectwie.

Nasza szkoła – to miejsce, gdzie spotykają się różne pokolenia Polaków: począwszy od Tych, którzy walczyli w II wojnie światowej za Ojczyznę, poprzez Nas, podejmujących codzienne trudy życia na obczyźnie, aż po naszych zdolnych, wyjątkowych uczniów...

To w naszej szkole Państwa Dziecko prócz nauki języka polskiego, historii i geografii Polski, ma możliwość nawiązać kontakty z rówieśnikami, podzielić się wrażeniami ze swoich szkół, a także nauczyć się zdrowej rywalizacji podczas sportowego kółka zainteresowań.

Swoistą teatralną sceną stają się również występy poszczególnych klas w trakcie akademii i szkolnych przedstawień podczas uroczystości i rocznic obchodzonych przez nas każdego roku.

Kadra nauczycielska to Ludzie z kwalifikacjami pedagogicznymi, realizujący swoją życiową pasję przekazywania wiedzy.

W zarządzaniu i podejmowaniu decyzji związanych działalnością szkoły uczestniczy Zarząd Rodziców.

Zapraszamy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Preston.